Je vindt hier informatie over de vergaderingen van:

 • de gemeenteraad
 • de raad voor maatschappelijk welzijn
 • de commissie beleidsdomeinen
 • het college van burgemeester en schepenen
 • het vast bureau

Luister mee naar een openbare vergadering

Je kan de opnames van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de commissie beleidsdomeinen online beluisteren. 

Deze audioverslagen kan je terugvinden op de website van Lubbeek onder https://www.lubbeek.be/over-lubbeek-en-het-bestuur.

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau zijn niet openbaar. Hier worden dus geen opnames van gemaakt.

Welke informatie vind je hier?

Agenda
Acht dagen voor de vergadering wordt de agenda bekend gemaakt van de vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de commissie beleidsdomeinen.

Verslag
Je kan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de commissie beleidsdomeinen raadplegen als het is goedgekeurd op de volgende vergadering.

Lijst met besluiten
Van verschillende bestuursorganen maken we hier lijsten bekend met hun besluiten. Zo krijg je snel een overzicht van de beslissingen die in deze besluiten worden geregeld.

Besluiten
Verschillende besluiten, reglementen en verordeningen kan je hier integraal raadplegen.

Hoe vind je een beslissing?

 • Weet je wanneer de beslissing is genomen?
  Ga naar de ‘Kalender’ en klik op de vergaderdatum. Je komt terecht in de agenda van de vergadering, waar je het agendapunt kan terugvinden. Klik op de titel van het punt dat je wil raadplegen. De beslissing opent. 
 • Weet je niet op welke datum de beslissing is genomen?
  Geef een zoekterm in bij “Zoeken” (rechts bovenaan).
  Maak met het ‘+’-teken gebruik van filters om je zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken.

Niet gevonden wat je zoekt?

Alleen informatie die vatbaar is voor openbaarmaking, is beschikbaar.
Vind je het gewenste document niet terug, dan kan je het opvragen in het kader van passieve openbaarheid ven bestuur. Die aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Je kan ze richten aan secretariaat@lubbeek.be

Hoe kan je een klacht indienen tegen een beslissing?

Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer) kom je te weten hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Vragen?

Contacteer de dienst Secretariaat van lokaal bestuur Lubbeek met een mail naar secretariaat@lubbeek.be of op 016 47 97 70.