Terug gemeenteraad

di 30/11/2021 - 20:00 raadzaal

Openbaar

FINANCIEN

475.13 Goedkeuring

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

571.92 Dierenasiel

854.30 Recyclage

HUISVESTING

6 Sociale activiteiten

ICT

281.03 Automatisatie. Automatie. Informatica

506.406 Raamovereenkomst

  • Toe te treden tot de  “Raamovereenkomst Smart Conference 2019/002” via VERA als aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant met ingang vanaf 1 december 2021 en een looptijd van 36 maanden

JEUGD

646.01 Ondersteuning en subsidiƫring door de gemeenteoverheid

PATRIMONIUM

506.31 Erfpachtrecht. Erfpachtovereenkomsten. Cijnsrecht

  • De onderhandse overeenkomst erfpacht afgesloten tussen de gemeente Lubbeek en de KU Leuven met zetel te Leuven, Oude Markt 13 wordt goedgekeurd. De KU Leuven geeft een kasteel en een park in erfpacht aan de gemeente met de bedoeling het kasteel te renoveren en een nieuwe constructie op te richten, beide dienstdoend als nieuwe gemeenteschool. In de overeenkomst wordt een ontbindende voorwaarde opgenomen van het niet verkrijgen van een definitieve omgevingsvergunning binnen de 13 maanden na aanvraag. Bij het bekomen van de omgevingsvergunning wordt de notariële akte erfpacht opgesteld.

PERSONEELSDIENST

300.1 Rechtspositieregeling

SECRETARIAAT

172.2 Gemeenteraad en gemeenteraadsleden

185.33 Secretariaat

185.4 Intercommunale verenigingen

201.21 Reglementen. Omzendbrieven. Rechtspraak

541.214 Klachten

Vragenkwartier